Συνολικές προβολές σελίδας

Hjalmar Dahm


Hjalmar Dahm
A short film - in 2 parts - about a still young old lady in a small village on the island of Lesvos, Greece. She is a fantastic, and still humble, painter. No subtitles, so if you do not speak Aristotle's language, just enjoy! Especially the original music!

Μια ταινία μικρού μήκους - σε 2 μέρη - για μια ακόμα νέα, ηλικιωμένη κυρία σε ένα μικρό χωριό στο νησί της Λέσβου,στην Ελλάδα. Είναι μία φανταστικη και ταπεινή ζωγράφος. Δεν έχει υπότιτλους , οπότε αν δεν μιλάτε τη γλώσσα του Αριστοτέλη, απλά απολαύστε το! Ειδικά τη πρωτότυπη μουσική!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου